News
Update the lastest news about vegan community, nutrition and environment
Hơn 25% người dân Anh muốn giảm ăn thịt
Nghiên cứu mới gần đây của YouGov cho thấy hơn 25% người Anh muốn cắt giảm việc ăn thịt để bảo vệ môi trường.
3 phút
Những món ăn thuần chay dành cho bệnh nhân hậu Covid
Những điều bạn chưa biết về lừa
Hàng trăm trường đại học ở Mỹ đã đưa thực đơn thuần chay vào căn tin

Đăng ký bảng tin của chúng tôi

Hãy đăng ký để nhận được các bảng tin hàng tháng về thuần chay, dinh dưỡng, sức khỏe cũng như các sự kiện thú vị.

Got a question?

Hãy đăng ký để nhận được các bảng tin hàng tháng về thuần chay, dinh dưỡng, sức khỏe cũng như các sự kiện thú vị.
Contact Us
News
Update the lastest news about vegan community, nutrition and environment

Đăng ký bảng tin của chúng tôi

Hãy đăng ký để nhận được các bảng tin hàng tháng về thuần chay, dinh dưỡng, sức khỏe cũng như các sự kiện thú vị.

Got a question?

Hãy đăng ký để nhận được các bảng tin hàng tháng về thuần chay, dinh dưỡng, sức khỏe cũng như các sự kiện thú vị.
Contact Us